Buurtvereniging

Graag informeren wij jullie over het feit dat onlangs een aantal enthousiaste buurtbewoners

bij elkaar is gekomen met het idee Buurtvereniging Schandelo* nieuw leven in te blazen.

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten wordt er in en voor de buurt alleen het jaarlijkse

Sintermertevuur georganiseerd. Wij zijn van mening dat er in onze buurt, als daar behoefte

aan is, ook andere activiteiten georganiseerd zouden mogen worden. Te denken valt hierbij

aan het organiseren van een reünie voor Schandelse en oud-Schandelse, begin volgend

jaar. Naast het organiseren van activiteiten voor jong en oud lijkt het ons wenselijk dat de

buurtvereniging ook een rol gaat spelen in de belangenbehartiging van de buurt bij instanties

zoals de gemeente.

 

Wij willen graag van jullie horen of er bij jullie behoefte is aan dit initiatief. Het voortzetten van

een buurtvereniging heeft alleen zin als er voldoende buurtbewoners er het nut van inzien en

aan activiteiten willen deelnemen. Wij willen jullie dan ook vragen aan ons kenbaar te maken

wat jullie van ons plan vinden. Dit kan door een reactie op onderstaande vragen te sturen

naar info@schandelo.nl of door dit formulier in te vullen en te deponeren in de brievenbus bij

Nynke Lommen, Schandelo 15. Je kunt hier de vragen c.q. het antwoordformulier downloaden.

 

Antwoordformulier downloaden

 

Met vriendelijke groet,

 

Lei Geelen, Nynke Lommen, Peter Wijnhoven, Wim van der Plas en Roel Venninckx

 

Wandelroute Schandelo

Het dorp Velden is een plaats die van oudsher een agrarisch karakter heeft. Met name in de buitengebieden en buurtschappen zoals Hasselt, ‘t Vorst en Schandelo hebben altijd boerderijen gestaan en wordt al lang tuinbouw bedreven. Nu nog is dat duidelijk herkenbaar door sfeerbepalende oude boerderijen, typische hofboerderijen met binnenplaats, maar ook door nieuwe bedrijven met moderne tuinbouwkassen. Verder heeft het buitengebied een hoge landschappelijke waarde en wordt met name door het Limburgs Landschap veel gedaan om het Zwart Water, de Ravenvennen maar ook de tussenliggende gebieden zoals het Vreegebied naar het oorspronkelijke met een agrarische identiteit terug te brengen.

Lees verder

Schijnvliegveld Schandelo

In het hart van Schandelo liggen de resten van wat vroeger een schijnvliegveld was. Direct na de Duitse bezetting in mei 1940 kreeg elk vliegveld in Nederland in de nabijheid, of op enige afstand één of enkele zogenaamde schijnvliegvelden (ScheinFlugHafens) om verwarring te veroorzaken bij de Britse vliegers die als doel hadden de operationele vliegvelden te bombarderen. De Luftwaffe hoopte met de schijnvliegvelden niet alleen aanvallen op echte vliegvelden te voorkomen, maar ook om geallieerde vliegtuigen bij deze valstrik onder vuur te nemen. Ten slotte diende een schijnveld als locatie waar Duitse bommenwerpers een eventuele overbodig geworden bomlading konden droppen voor de landing. Het uiterlijk van de meeste schijnvliegvelden moet niet voorgesteld worden als een compleet houten vliegveld met alles er op en er aan. Vaak bestond een schijnvliegveld alleen maar uit een rij palen met (olie)lampen die ’s nachts werden ontstoken om de indruk te wekken dat het om een baanverlichting ging. In een aantal gevallen was er een houten vliegtuig aanwezig die met een 3 fasen motor over een geleiderails werd getrokken.