Schandelo

Schandelo (Limburgs: Schandele) is een kleine Limburgse woonkern in de gemeente Venlo en ligt op enkele kilometers ten noorden van de stad Venlo. Het dorpje ligt tussen het Duitse dorpje Straelen, het gehucht Hasselderheide en het Zwarte Water, een Venloos natuurgebied. Het gebied is al bewoond in de Romeinse tijd. In het gebied zijn diverse vindplaatsen gevonden van Romeinse villae en ook grafheuvels uit die tijd. Het is echter niet bekend of het gebied permanent bewoond is geweest. Zoals vaker in deze contreien, is het niet uit te sluiten dat er geen bewoning heeft plaatsgevonden nadat de Romeinen zijn weggetrokken. In de Tweede Wereldoorlog heeft in het gebied een schijnvliegveld gelegen, aangelegd door de Duitsers. Omdat de Venlose Vliegbasis Venlo-Herongen het risico liep veelvuldig gebombardeerd te worden, moest het Schandelose vliegveld de aandacht van de geallieerden wegtrekken. Hiertoe werden op het schijnvliegveld enkele in onbruik geraakte toestellen gestationeerd. In het gebied liggen een aantal oude boerderijen, die vaak zijn ingericht als veehouderij. Vele hiervan gaan terug tot het begin van de Moderne Tijd en soms de vroegmoderne Tijd. In de Middeleeuwen is het gebied eveneens bewoond geweest, getuige de resten van een 15e-eeuwse kapel, die onder een in 1923 gebouwde Mariakapel liggen.